Bilimsel Program PDF indir

10 MART 2022, PERŞEMBE
  ZİRVE SALONU    
17:00 - 17:40 Açılış Töreni  
17:40 - 19:10 1. OTURUM : PULMONER HİPERTANSİYON ARENASI

Oturum Başkanları:
Dr. Mesut DEMİR
Dr. Mehmet AKBULUT
Dr. Fahriye VATANSEVER AĞCA
 
17:40 - 17:55 OLGU -1 Bağ Dokusu Hastalığına Bağlı PAH
Dr. Tarık KIVRAK
 
18:10 - 18:25 OLGU-2 Kronik Pulmoner Tromboemboli’ye Bağlı PAH
Dr. Selma ARI
 
18:40 - 18:55 OLGU-3 Konjenital Kalp Hastalığına Bağlı
PAH ( VSD Kapama Sonrası PAH)

Dr. Çağlar EMRE ÇAĞLAYAN
 
19:30 - 22:00 Akşam Yemeği  
11 MART 2022, CUMA
  ZİRVE SALONU İPEKBÖCEĞİ SALONU ZEYTİN SALONU
09:00 - 10:00 2. OTURUM: KALP YETERSİZLİĞİ

Oturum Başkanları:
Dr. Osman Akın SERDAR
Dr. Mehdi ZOGHİ

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet VURAL
Dr. Aysel AYDIN KADERLİ

09:00 - 09:10
Vitiligolu Hastalarda Atrial Elektromekanik Gecikme Uzamıştır
Bekir ÇALAPKORUR, Erkan DEMİRCİ, Yücel YILMAZ, Ragıp ERTAŞ

09:10 - 09:20
Ritim Kontrolü Sağlanan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Yeni İnflamasyon Belirteçleri Nüks Gelişmesini Öngördürebilir mi?
Mehmet ÇELİK, Ayhan KÜP

09:20 - 09:30
Skleroderma Hastalarında P Dalga ve Qt Dispersiyonunun Değerlendirilmesi
Erdal DURMUŞ, Dursun AKASLAN

09:30 - 09:40
Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunun Mehran Skorlama Sistemi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Ahmet TÜTÜNCÜ

09:40 - 09:50
Akut İskemik İnme Sonrasında Saptanan Atriyal Fibrilasyonun Mortalite Farkının Değerlendirilmesi
Çiğdem İLERİ, Zekeriya DOĞAN

09:50 - 10:00
Tartışma

 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

Oturum Başkanları:
Dr. Hakan UÇAR
Dr. Selma TİRYAKİOĞLU

09:00 - 09:10
Tavı İşleminin Alışılmadık Bir Komplikasyonuna Rağmen Başarılı İşlem: Femoral Arter İçinde Perclose Proglide Perkütan Kapatma Cihazı Kırılması
Emre ÖZDEMİR, Cem NAZLI

09:10 - 09:20
Transfemoral Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Giriş Yeri Vasküler Komplikasyonların İnsidansı, Öngörücüleri Ve Sonuçları
Serkan ASLAN

09:20 - 09:30
Mitral Yetmezliğini Taklit Eden Mitral-Aortik İntervalvuler Fibroza Psedoanevrizması
Gökhun AKKAN, Mustafa Ozan GÜRSOY, Sadık Volkan EMREN, Nihan KAHYA EREN, Mustafa KARACA, Sedat ALTAY

09:30 - 09:40
Erişkin Bir Hastada Çift Odacıklı Sağ Ventrikül
Nermin BAYAR, Şakir ASLAN, Zehra ERKAL, Gökmen ÖZDEMİR, İbrahim BAŞARICI

09:40 - 09:50
İzole Miyokardiyal Köprüleşme Olan Hastalarda Sistemik İmmün İnflamatuvar İndeksin Değerlendirilmesi
Özge ÖZCAN ABACIOĞLU

09.50 – 10.00
Tartışma
09:00 - 09:15 İleri Kalp Yetersizlikli Olgularda Yeni Umutlar
Dr.Yüksel ÇAVUŞOĞLU
09:15 - 09:30 Diyastolik Kalp Yetersizliğine Yaklaşım
Dr. Dilek URAL
09:30 - 09:45 Kardiyojenik Şok Tedavisinde Yeni Görüşler
Dr. Nihan ÇAĞLAR TURHAN
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:20 KAHVE ARASI
10:20 - 11:25 3. OTURUM: ATRİYAL FİBRİLASYON ARENASI

Oturum Başkanları:
Dr. Bülent GÖRENEK
Dr. Fethi KILIÇASLAN
Dr. İbrahim BARAN

10:20 - 11:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3


Oturum Başkanları:
Dr. Cafer ZORKUN
Dr. Sinem ÖZBAY

10:20 - 10:30
COVID-19 Olgularında Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Tedavi Sonrası Değerlendirilmesi
Naile ERİŞ GÜDÜL, Ahmet AVCI, Mustafa Umut SOMUNCU, Güven ÇELEBİ

10:30 - 10:40
COVID-19 Hastalığını Geçirenler Hastalarda Toraks CT De Pnömoni Varlığının SPECT Miyokardiyal Perfüzyon Görüntülemedeki İskemi Üzerine Etkisi
Önder BİLGE, Abdurrahman AKYÜZ, Halil AKIN

10:40 - 10:50
COVID-19'lu Hastaların 90 Günlük Kardiyovasküler ve Serebrovasküler Olay Gelişimini Tahmin Etmede; Call Skoru
Ahmet BALUN

10:50 - 11:00
COVID-19 Hastalarında Atrial Fibrilasyon ve Laktat Dehidrogenaz Seviyeleri Arasındaki İlişki
Mahmut ÖZDEMİR

11:00 - 11:10
COVID-19 ( Yeni Koronavirüs Hastalığı ) Enfeksiyonu Sırasında Mezenter Arter Embolisi Gelişen Fabry Hastası : Olgu Sunumu
Nesim ALADAĞ, ZÜLKÜF AKDEMİR, İskan ÇALLI

11:10 - 11:20
COVID-19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Sık Ventriküler Aritmisi Olan Bir Olgu
Ümit YÜKSEK

11.20 – 11.30
Tartışma

10:20 - 11:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4


Oturum Başkanları:
Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
Dr. Gülay GÖK

10:20 - 10:30
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kardiyoloji Uzmanlarının Oral Antiplatelet Kullanma Eğilimlerinin Yıllara Göre Karşılaştırılması; Güncellenmiş Kardiyoloji Kılavuzunun Karara Etkisi
Faysal ŞAYLIK, Tayyar AKBULUT

10:30 - 10:40
İlk Akut ST Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü Sonrası Hücre Dışı Hacim Fraksiyonu İle MiR-378a-3p Ekspresyonu Arasındaki İlişki
Ferhat EYYUPKOCA, Ajar KOÇAK

10:40 - 10:50
ST-Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Anjiyografik Trombüsü Öngörmede Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin Rolü
Berat UĞUZ, Dursun TOPAL

10:50 - 11:00
ST Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendrom Hastalarında Trigliserit-Glikoz İndeksinin İstenmeyen Kardiyovasküler Olaylarla İlişkisi
Serhat KARADAVUT

11:00 - 11-10
COVID-19 ve AKUT KORONER SENDROM
Alkame AKGÜMÜŞ

11:10 - 11:20
Miyokard Enfarktüsüne Neden Olan Koroner Subklavyan Çalma Sendromu: 2 Farklı Vaka Sunumu
Oktay ŞENÖZ, Ferhat YURDAM, Yusuf DEMİR

11:20 - 11:30
Tartışma

10:20 - 10:35 OLGU - 1 : Akut Koroner Sendrom ve Atriyal Fibrilasyon
Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN
10:45 - 11:00 OLGU - 2 : Tetkiklerle Tespit Edilen AF
Dr. Muhammed DURAL
11:10 - 11:25 OLGU - 3 : Şüphelendiğimiz Ancak Tanı Koyamadığımız AF'de Ne Yapmalıyız?
Dr. Osman CAN YONTAR
11:25 - 11:45 KAHVE ARASI
11:45 - 12:15
UYDU SEMPOZYUMU - 1 / ASTRA ZENECA

Oturum Başkanı:
Dr. Oktay ERGENE

Kalp Yetersizliği Tedavisinde Etkililiği Kanıtlanmış Seçenekler: Dapagliflozin & Metoprolol ZOK
Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
 
12:15 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:00   MİNİ KURS - 1

Transözofageal Ekokardiyografi
Dr. Özlem Arıcan ÖZLÜK, Dr. Ebru ÖZPELİT
MİNİ KURS - 2

FFR, IVUS, OCT Pratikteki Önemleri
Dr. Hasan ARI, Dr. Alper KARAKUŞ
15:00 - 16:00 4. OTURUM: HİPERTANSİYON

Oturum Başkanları:
Dr. Hüseyin ŞENOCAK
Dr. Nizamettin TOPRAK

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5

Oturum Başkanları:
Dr. İbrahim BARAN
Dr. Nihan ÇAĞLAR TURHAN

15:00 - 15:10
TG/HDL Oranı İle SYNTAX Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Kadriye GAYRETLİ YAYLA

15:10 - 15:20
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği İle Hastaneye Yatan Hastalarda Hastane İçi Mortalitenin Öngörücüleri: Tek Merkez Deneyimi
Tufan ÇINAR, Mert İlker HAYIROĞLU, Murat SELÇUK, Vedat ÇİÇEK, Sahhan KILIÇ, Samet YAVUZ, Suha ASAL, Selami DOĞAN, Mert BABAOĞLU, Ahmet Lütfullah ORHAN

15:20 - 15:30
Çocukluk Çağı Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Hastalarda Hidroksiklorokin Kardiyotoksisitesinin Değerlendirilmesi
Yusuf Ziya ŞENER, Seher ŞENER, Seza ÖZEN, Necla ÖZER

15:30 - 15:40
Akut Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Hastalarda İlk Gün Verilen Bir Fincan Siyah Çayın Anksiyete Üzerine Olan Etkisi
İbrahim Halil İNANÇ, Cengiz ŞABANOĞLU

15:40 - 15:50
Tartışma

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 6

Oturum Başkanları:
Dr. Bülent ÖZDEMİR
Dr. Ufuk ERYILMAZ

15:00 - 15:10
Normotansif Popülasyonda Monosit HDL-C Oranı İle Noktürnal Kan Basıncı Paterni Arasındaki İlişki
Ali Gökhan ÖZYILDIZ

15:10 - 15:20
İskemik ve Noniskemik Kardiyomiyopatili Hastalarda Diürnal Kan Basıncı Değişimi
Ercan TAŞTAN, Ferhat IŞIK

15:20 - 15:30
Renin-Anjiotensin Sistem Blokeri Kullanan Hipertansif Hastalarda D Vitamini Düzeylerinin Kan Basıncı Regülasyonu İle İlişkisi
Saadet AVUNDUK, İpek BÜBER

15:30 - 15:40
Yeni Tanı Konulmuş Tedavi Almayan Hipertansiyon Hastalarında Kardiak Elektrofizyolik Denge İndeksinin Non-Dipper Patern Hastalarında Değerlendirilmesi
Faysal ŞAYLIK

15:40 - 15:50
Ürik Asit /Hdl Oranı İle Sirkadiyen Kan Basıncı Arasındaki İlişki
Nadir EMLEK

15:50 - 16:00
Tartışma

15:00 - 15:15 Hipertansiyon Gündeminde Yeni Ne Var ?
Dr. Davran ÇİÇEK
15:15 - 15:30 Kombinasyon Tedavisi mi ? İki Ayrı İlaç mı ?
Dr. Selma TİRYAKİOĞLU
15:30 - 15:45 Dirençli Hipertansiyon Kararı Vermek Kolay mı ?
Dr. Alparslan BİRDANE
15:45 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:20 KAHVE ARASI
16:20 - 16:50
UYDU SEMPOZYUMU - 2 / NOBEL

Oturum Başkanı:
Dr. Osman Akın SERDAR

Hipertansiyon Tedavisinde Bir Çift Lafımız Var!
Dr. Sadi GÜLEÇ
Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK
 
18:00 - 18:10 KAHVE ARASI
18:10 - 19:40 5. OTURUM: OLGULARLA KAPAK HASTALIKLARI GÖRÜNTÜLEME

Oturum Başkanları:
Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ
Dr. Dilek YEŞİLBURSA

Panelistler:
Dr. Aysel AYDIN KADERLİ
Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK
Dr. Ebru ÖZPELİT
 
18:10 - 18:25 Kapak Hastalıkları İçin Güncel Klavuzlar Ne Diyor ?
Dr. Sinem ÇAKAL
 
  Olgu - 1
Dr. Ayşe ÇOLAK
 
  Olgu - 2
Dr. Çiğdem İLERİ
 
  Olgu - 3
Dr. Yasemin DOĞAN
 
  Olgu - 4
Dr. İbrahim ALTUN
MSCT Olguları Aort Kapak Endokardit, Protez Kapak, TAVİ
 
19:40 - 19:50 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Gülay GÖK
 
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
12 MART 2022, CUMARTESİ
Poster sunumları gün boyunca E-Poster alanında gerçekleştirilecektir.
  ZİRVE SALONU İPEKBÖCEĞİ SALONU ZEYTİN SALONU
09:00 - 10:15 6. OTURUM: ARİTMİ ARENASI

Oturum Başkanları:
Dr. Kamil ADALET
Dr. Kudret AYTEMİR
Dr. Tunay ŞENTÜRK
Dr. Murat SUCU
09:00-10:15
PANEL 1: KARDİYOLOJİDE ACİL DURUMLARIN YÖNETİMİ


Oturum Başkanları:
Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK
Hemş. Fatma DÜZGÜN

Kardiyak Acil İlaçlar
Dr. Derya ATİK

Kardiyak Acil Aritmiler
Dr. Saim SAĞ

09:00-10:00
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 7

Oturum Başkanları:
Dr. Alparslan BİRDANE
Dr. İbrahim ALTUN

09:00 - 09:10
Transradial Girişimde 0.021 İnç Telin Düğümlendiği Ve Radial Arter Perforasyonu Gelişen Cerrahi Girişim Gerektiren İlginç Olgu
Emre Melik FAİDECİ, Sinan GÜZEL, Orhan İNCE, İrfan ŞAHİN, Ertuğrul OKUYAN

09:10 - 09:20
Koroner By-Pass’a Alternatif Kompleks Perkutan Koroner Girişim
Muhammet Mücahit TİRYAKİ, Tuncay KIRIŞ, Emre ÖZDEMİR, Semih AKTÜRK, Mustafa KARACA

09:20 - 09:30
Esansiyel Trombositemi Nedeniyle Takip Edilen Akut Koroner Sendrom Hastasında Tikagrelor Tedavisi Sonrası Normotrombositoz Gelişmesi: Vaka Takdimi
Samet YILMAZ, Hasan AKKAYA

09:30 - 09:40
Lad Kronik Total Oklude Anterior Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Hastaya Müdahale Edelim mi ?
Şükrü ÇETİN

09:40 - 09:50
Vaka Sunumu; Semptomatik Hastada Her İki Koroner Arter Fistülünün Coil Embolizasyon Yoluyla Kapatılması ve Takibi
Mevlüt DEMİR, Fatih KAHRAMAN

09:50 - 10:00
Kardiyoloji Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Ölümcül Ritimleri Tanıyabilme Durumları ve Resusitasyondaki Görevlerine Yönelik Görüşleri
Seda PEHLİVAN, Rabia Gülnur YILMAZER

10:00 - 10:10
Tartışma

09:00 - 09:15 Ventriküler Taşikardi Olgusu
Dr. Hikmet YORGUN
09:25 - 09:40 Supra Ventriküler Taşikardi Olgusu
Dr. Burak SEZENÖZ
09:50 - 10:05 Atipik Atriyal Flutter Olgusu
Dr. Ahmet TÜTÜNCÜ
10:15 - 10:35 KAHVE ARASI
10:35 - 11:35 7. OTURUM: KORONER ARTER HASTALIĞI

Oturum Başkanları:
Dr. Fatih Sinan ERTAŞ
Dr. Bülent ÖZDEMİR
Dr. Mehmet MELEK
10:35-11:55
PANEL 2: KARDİYOLOJİDE ACİL DURUMLARIN YÖNETİMİ


Oturum Başkanları:
Dr. Mehdi ZOGHİ
Hemş. Ergül TUNALI

Akut Koroner Sendromlar
Dr. Sıddıka ERSOY

Akut Koroner Sendromlu Hastaya Hemşirelik Yaklaşım
Hemş. Selin ARCA

Kardiyolojide Kritik Hastada Hemşirelik Yönetimi
Dr. Seda PEHLİVAN

10:20 - 11:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 8

Oturum Başkanları:
Dr. Hüseyin ŞENOCAK
Dr. Davran ÇİÇEK

10:20 - 10:30
Tanısal Koroner Anjiyografide Radial ve Femoral Erişim Arasındaki Radyasyon Dozu, Skopi Süresi ve Kullanılan Kontrast Madde Miktarının Karşılaştırılması
Semra ÖZTEMEL, Ahmet Arif YALÇIN

10:30 - 10:40
Elektif Koroner Anjiyografi Uygulanan Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Öngörülmesinde İnsülin Direnci İçin Metabolik Skoru (METS-IR) Kullanılabilirliği
Mehmet KARACA

10:40 - 10:50
Takayasu Arteritli Hastalarda Uygulanacak Revaskülarizasyon Yöntemine Karotis Anjiografinin Etkisi
Tolga ÇAKMAK

10:50 - 11:00
Av Tam Blokla Başvuran Hastalarda Trombosit-Hemoglobin Oranı Hastane İçi Mortaliteyi Ön Gördürebilir mi?
Haluk Furkan ŞAHAN, Engin ALGÜL, Nail Burak ÖZBEYAZ, Gökhan GÖKALP, Hilal ERKEN PAMUKÇU

11:00 - 11:10
Staz Dermatiti Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Hastalarında Sağ Ventrikül Fonksiyonları İle İlişkilidir
Özge KAYA, Hakkı KAYA

11:10 - 11:20
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonu Olan Hastalarda Fragmente Qrs Varlığının Hastalık Ciddiyeti Ve Hemodinamik Parametreler İle İlişkisi
Zehra ERKAL

11:20 - 11:30
Tartışma

10:35 - 10:50 Non kritik Lezyonlu Tipik Anginalı Hastaya Yaklaşım
Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
10:50 - 11:05 Akut Koroner Sendromlarında Antiplatelet Seçimi Nasıl Olmalı
Dr. Berkay EKİCİ
11:05 - 11:20 Dislipidemi Tedavisinde Statinlere Genel Bakış
Dr. Enver ATALAR
11:20 - 11:35 Tartışma
11:35 - 12:05
UYDU SEMPOZYUMU - 3 / ADEKA

Oturum Başkanı:
Dr. Osman Akın SERDAR

Torasemid: Kalp Yetersizliğinin Tedavisine Yeni Bir Bakış Açısı Kazandıran Loop Diüretik
Dr. Mehdi ZOGHİ
 
12:05 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15:00 8. OTURUM / PANEL 3: ORTAK TOPLANTI

Oturum Başkanları:
Dr. Osman Akın SERDAR
Dr. Derya ATİK
MİNİ KURS - 3

Pace Maker Implantasyonu
Dr. Selçuk KANAT
MİNİ KURS - 4

Kompleks Koroner Girişimlerde Malzeme Seçimi
Dr. Şevket GÖRGÜLÜ, Hüseyin ÜNVER
  Hipotermi Tedavisi
Dr. Şeyda GÜNAY
  Kardiyojenik Şoklu Hastaya Yaklaşım
Dr. Ali KOCAİLİK
  ECMO ile Hasta Transferi
Dr. Kadir DOĞRUER
  Kritik Hastada Kardiyoloji Yoğun Bakım Yönetimi
Dr. Umut KOCABAŞ
15:00 - 15:20 KAHVE ARASI
15:20 - 15:50
UYDU SEMPOZYUMU - 4 / NOVO NORDİSK

Oturum Başkanı:
Dr. Ömer Kozan

Farklı Bakın Fazlasını Görün- Kardiyolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi
Dr. Berkay Ekici
15:20 - 16:20
PANEL 4: KARDİYOLOJİDE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER


Oturum Başkanları:
Dr. Hasan ARI
Dr. Sıddıka ERSOY

Kardiyak Girişimsel Yöntemler
Hemş. Havva KESKİN

Girişimsel İşlem Öncesi Hazırlık
Hemş. Bircan YILMAZ

Girişimsel Tedavi Komplikasyonları
Hemş. Temel ACAR
 
15:50 - 17:05 9. OTURUM: KARDİYAK CERRAHİ DENEYİMLERİM

Oturum Başkanları:
Dr. Hayati ÖZKAN
Dr. Serdar ENER
Dr. Tamer TÜRK
Dr. Osman TİRYAKİOĞLU
 
15:50 - 16:10 Minimal İnvaziv Koroner By-pass Cerrahisi
Dr. Barış ÇAYNAK
 
16:10 - 16:30 Robotik Cerrahi
Dr. Cem ALHAN
 
16:30 - 16:50 EVAR-TEVAR Deneyimleri
Dr. Mustafa TOK
16:20 - 16:40 KAHVE ARASI  
16:50 - 17:05 Tartışma 16:40-17:20
PANEL 5: PANDEMİ


Oturum Başkanları:
Dr. Derya ATİK
Dr. Seda PEHLİVAN

COVID-19’un Kardiyak Etkileri
Dr. Hicran YILDIZ

Kardiyoloji Kliniğine ve Hemşireliğe Yansımaları
Hemş. Sevil TECİR
 
17:05 - 17:30 KAHVE ARASI 17:20-17:30 Kapanış ve Gelecek Önerileri  
17:30 - 18:10 BİR KARDİYOLOG - BİR CERRAH

Oturum Başkanı:
Dr. Osman Akın SERDAR
 
TAVİ
Dr. Ramazan ÖZDEMİR
 
Dikişsiz Kapak
Dr. Murat BİÇER
 
18:10-19:30 10. OTURUM: OLGULARLA GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ

Oturum Başkanları:
Dr. Ethem KUMBAY
Dr. Ömer KOZAN

Panelistler:
Dr. Oktay ERGENE
Dr. Tahsin BOZAT
Dr. Cevat KIRMA
Dr. Ilgın KARACA
 
OLGU SUNUMLARI

Bifurkasyon
Dr. Uğur ARSLAN
 
CTO
Dr. Şevket GÖRGÜLÜ
 
CTO Komplikasyonlar
Dr. Hakan TAŞOLAR
Dr. Burak AYÇA
 
Koroner Kalsifik Lezyonlara Yaklaşım
Dr. Hakan UÇAR
 
Left Main
Dr. Ahmet KARAGÖZ
 
Radial Girişim
Dr. Feyzullah Emir DOĞAN
 
Left Main / Perifer
Dr. Sadık DURAN
 
13 MART 2022, PAZAR
  ZİRVE SALONU    
09:00 - 10:30 11. OTURUM: KISSADAN HİSSE : BİR BİLENE SORALIM ?
10 DAKİKADA 5 PÜF NOKTASI ?


Oturum Başkanları:
Dr. Ali AYDINLAR
Dr. Mustafa YILMAZ
 
09:00 - 09:10 STEMI - No Flow Gelişti Ne Yaparım ?
Dr. Ertan URAL
 
09:10 - 09:20 Non-Dipper Normotansif Hastayı Tedavi Edelim mi?
Dr. Ertuğrul OKUYAN
 
09:20 - 09:30 Günlük Pratikte Akut Koroner Sendromu Nasıl Güvenle Dışlarım?
Dr. Ufuk ERYILMAZ
 
09:30 - 09:40 Hipertrofik KMP
Dr. Sinem ÖZBAY
 
09:40 - 09:50 Ventrikül Assist Device Takılı Bir Hastayı Periferde Nasıl Takip Ederim ? Problemlerini Nasıl Çözerim ?
Dr. Gamze Yeter ARSLAN
 
09:50 - 10:00 Kalp Yetersizlikli Olguda Diüretik Tedavi Takibi
Dr. Fatih YILMAZ
 
10:00 - 10:10 Kalp Hastalıklarında Kolşisin Tedavisinin Yeri
Dr. Şenol COŞKUN
 
10:10 - 10:30 Tartışma  
10:30 - 10:50 KAHVE ARASI  
10:50-12:20 12. OTURUM: KISSADAN HİSSE : BİR BİLENE SORALIM ?
10 DAKİKADA 5 PÜF NOKTASI ?


Oturum Başkanları:
Dr. Osman Akın SERDAR
Dr. Barış GÜNGÖR
Dr. Onur TAŞAR
 
10:50 - 11:00 Onkolojik İlaçlarda Kardiyak Komplikasyonlar
Dr. Cafer ZORKUN
 
11:00 - 11:10 Resüssütasyon Sonrası Dönen Bir Hastaya Yaklaşımım Nasıl Olmalı ?
Dr. Mehmet MELEK
 
11:10 - 11:20 Kapak Hastalıklarında OAK mı ? YOAK mı ?
Dr. Hakan ÖZKAN
 
11:20 - 11:30 Akut Koroner Sendrom'da Son Değişiklikler
Dr. Sabri SEYİS
 
11:30 - 11:40 Kardiyovasküler Hastalıkları Önlemede Püf Noktalar
Dr. Şeyda GÜNAY
 
11:40 - 11:50 Sol Ventrikül Hipertrofisine Yaklaşım
Dr. Mustafa YENERÇAĞ
 
11:50 - 12:00 Asemptomatik Mitral ve Aort Müdahalesinde Son Durum Ne?
Dr. Naile Eriş GÜDÜL
 
12:00 - 12:20 Tartışma  
12:20 - 12:40 Kapanış Konuşması  
13:00 Otelden Ayrılış