Kurullar

KVAK Yönetim Kurulu

Ömer KOZAN
A. Oktay ERGENE
Mehdi ZOGHI
Mesut DEMİR
Berkay EKİCİ
Özlem ARICAN ÖZLÜK
Nihan TURHAN ÇAĞLAR
Onur TAŞAR
Uğur ARSLAN
Burak AYÇA
Yasemin DOĞAN
M. Fatih YILMAZ

Kongre Başkanı

Osman Akın SERDAR
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kongre Bilim Kurulu Başkanı

Özlem ARICAN ÖZLÜK

Kongre Sekreteri

Şeyda GÜNAY

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Osman AKIN SERDAR
Dr. Özlem ARICAN ÖZLÜK
Dr. Şeyda GÜNAY
Dr. Bülent GÖRENEK
Dr. Kudret AYDEMİR
Dr. Mehmet MELEK
Dr. Murat BİÇER
Dr. Hasan ARI
Dr. Mehdi ZOGHİ
Dr. Oktay ERGENE
Hemş. Fatma DÜZGÜN